Психологія

Наказ про звільнення за власним бажанням стаття

Наказ про звільнення – це папір, що складається при припиненні дії або розірвання трудового договору з працівником. Відноситься до первинних облікових документів.

Оформлення наказів про звільнення необхідно для офіційного розірвання трудових договорів та обліку всіх випадків цих розірвань.

«Правильна» стаття

uvolnenie-po-sobstvennomu-zhelaniyu-statyaНезважаючи на основні базові принципи нормативно-правових актів, а саме – «абсолютна ясність в формулюванні», дуже часто виникає непорозуміння. З якої ж статті виробляти звільнення? П. 3 ст. 77 або ст. 80 ТК?

Але насправді тут немає ніякої проблеми при розумінні. Одна вважається процесуальної (як юридично правильно змінити роботу), а п.3 ст. 77 ТК – нормативної, тобто вказує на сам факт.

Майже всі знають, що потрібно відпрацьовувати 2 тижні перед тим як піти з організації. Відразу пояснимо один дуже важливий нюанс.

Звільнення (п. 3 ст. 77 ТК) ніяких відпрацювань не передбачає.

Необхідно тільки попередити роботодавця не пізніше цього терміну. Звичайно, в цей період доведеться виконувати своіе функції на підприємстві. Звідси і помилкова думка. Але пояснимо, що обов’язкова робота півмісяця необов’язкова.

Можна піти на лікарняний або відпустку, попередивши про майбутнє звільнення роботодавця. В даному випадку ніякої відпрацювання бути не може.

Крок 1. Прийняти від співробітника заяву про звільнення

Процедура звільнення працівника починається з того моменту, як він представив письмову заяву про звільнення. Нагадаємо, що зробити це він може не пізніше ніж за два тижні до дати звільнення, якщо інший термін не встановлено законом (ч. 1 ст. 80 ТК). Протягом зазначеного строку починається наступного дня після подачі працівником заяви. Перед тим, як приймати від співробітника відповідну заяву радимо перевірити, яким чином воно заповнене. Закон не встановлює вимог до його змісту, однак при визначенні дати звільнення бажано уникати прийменника «з» – це може внести плутанину в розумінні останнього робочого дня. Наприклад, замість «прошу звільнити мене з року …», краще вказати «прошу звільнити мене року …» У цьому випадку року однозначно буде вважатись останнім днем ​​роботи. 

З правовими позиціями судів при розгляді спорів, пов’язаних з розірванням трудового договору з ініціативи працівника, ознайомтеся в «Енциклопедії судової практики» інтернет-версії системи ГАРАНТ. Отримайте

безкоштовний доступ на 3 дні!

Отримати доступ 

шапка документа

Перше, що потрібно внести в форму наказу Т-8 – повне найменування компанії, в якій працював працівник, з обов’язковим зазначенням організаційно-правового статусу (ІП, ЗАТ, ТОВ, ВАТ).

Після цього тут вказується номер наказу про звільнення (по внутрішньому документообігу) і дата його складання. Оформляється він завжди в останній робочий день співробітника. В цей же день працівнику треба видати на руки всі його документи (трудову книжку, диплом і т.д.), а також виплатити розрахункові заробітні кошти, включаючи вихідну допомогу, компенсацію за відпустку, і інші належні за законом виплати.

У рядку трохи нижче, про припинення дії трудового договору, потрібно вказати дату укладання строкового трудового договору.

Увага: цей рядок треба заповнювати тільки тоді, коли договір був терміновим, в іншому випадку її слід залишити порожньою, а замість цього внести запис в поле «Звільнити» (число, місяць і рік звільнення).

Таким чином, тут треба вибрати один з двох варіантів.

Форма Т-8. Заповнюємо частина 1

форма оформлення

Для наказів про звільнення існує дві загальноприйняті форми.

Форма Т-8 використовується для розірвання трудового договору з одним працівником, при звільненні відразу декількох знадобиться бланк форми Т-8а.

Завантажити порожній бланк форми Т-8 можна тут , а бланк форми Т-8а – тут .

Федеральний закон N 402-ФЗ своєї дев’ятої статті від (в редакції від) дозволяє використовувати як зазначені уніфіковані форми, так (з 2013 року) і розроблені всередині вашої власної організації. У другому випадку обов’язково зробити наступне:

 1. видалити з уніфікованих форм коди (ОКУД і ОКПО), посилання на постанову Держкомстату та номер форми;
 2. додати внизу поле для розшифровки підпису (для прізвища з ініціалами);
 3. затвердити отримані форми наказом роботодавця і посилання на цей наказ помістити замість вилученої в першому пункті.

Доцільним вважається скоротити назву самого документа, прибравши з нього укладені в дужки слова.

Бюджетні ж організації державного сектора і сьогодні зобов’язані використовувати в роботі тільки уніфіковані форми наказів.

Розробляти свій бланк наказу про звільнення рекомендується тільки тоді, коли типові форми в чому-небудь не задовольняють конкретну організацію.

Алгоритм складання нової форми:

 1. розробка проекту наказу про звільнення;
 2. узгодження;
 3. доробка;
 4. візування;
 5. твердження роботодавцем;
 6. передача кадровикам.

Чи обов’язковий обхідний лист

З точки зору ТК, підписання обхідного листа, котрий фіксує відсутність фінансових та інших претензій до звільняється, необов’язково. Але в багатьох організаціях, особливо, великих, прийнято, щоб перед звільненням працівник наносив візит начальникам відділів і збирав їх підписи на документі.

Самим останнім на обхідному листі розписується безпосередній керівник працівника. Наявність його візи означає, що звільняється здав значаться за ним товарно-матеріальні цінності, розрахувався за зобов’язаннями перед компанією і належним чином передав всі відомості і справи. Після цього можна передавати йому для ознайомлення наказ про звільнення за власним бажанням.

Бланк форми Т-8

завантажити

Стаття підготовлена ​​з використанням матеріалів КонсультантПлюс. Отримати доступ

Ознайомлення працівника з документом

Норми ТК вимагають, щоб працівник знайомився з усіма кадровими розпорядженнями, що стосуються його, під розписку. Це його право. Проставлення дати і власноручного підпису на наказі після ознайомлення з ним означає, що співробітник уважно вивчив документ і не має заперечень за змістом.

Іноді працівник, який залишає організацію не з власної волі, наприклад, через розбіжності з керівництвом, відмовляється підписувати наказ. Це теж його право. Але в такій ситуації фахівець з кадрів зобов’язаний запросити мінімум двох свідків, в їх присутності зачитати зміст документа. Після цього складається акт про відмову в його підписанні, який зберігається в особовій справі працівника разом з наказом.

Відсутність акта дає звільненому привід звернутися до трудової інспекції зі скаргою на свавілля компанії. Якщо перевіряючі побачать порушення в діях кадровика, наказ буде скасований, а працівник – відновлений на посаді з виплатою зарплати за всі дні вимушеного прогулу.

Крок 4. Оформити довідку про суму заробітку за два календарні роки, що передували звільненню

До останнього дня роботи співробітника бухгалтерія повинна оформити довідку про суму його заробітку за два календарні роки, що передували звільненню. Ця довідка знадобиться співробітнику для розрахунку допомоги у нового роботодавця. Відповідна форма затверджена наказом Мінпраці від року №182н.

Довідку видають співробітнику в останній день роботи. Однак, варто зазначити, що працівник має право звернутися за нею з письмовою заявою і після звільнення – в цьому випадку роботодавець зобов’язаний видати довідку протягом трьох робочих днів з дня подачі колишнім співробітником відповідної заяви (п. 3 ч. 2 ст. 4.1 Федерального закону від м № 255-ФЗ «Про обов’язкове соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв’язку з материнством»).

Особливості заповнення та видачі такої довідки можна уточнити в листах ФСС України від м № / 12-7942 та від м № / 12-5174л.

Як заповнювати наказ про звільнення за власним бажанням

Бланк становить співробітник відділу кадрів підприємства. Потім він підписується директором компанії. При розірванні трудового договору з матеріально відповідальною особою до розпорядження необхідно додати акт прийому-передачі, який підтверджує відсутність нарікань до працівника, що займає відповідальну посаду.

Заповнення розпорядження має бути здійснене з дотриманням всіх вимог до його оформлення. У бланку необхідно вказати наступну інформацію і реквізити:

 • у верхньому рядку документа вказується найменування організації-роботодавця або прізвище, ім’я, по батькові керівника – індивідуального підприємця;
 • далі вказується номер наказу і дата його видання;
 • в рядку «Припинити дію трудового договору від …» вказуються дати укладення трудового договору та його розірвання;
 • в наступному рядку пишуться відомості про працівника: прізвище, ім’я, по батькові працівника, який звільняється в родовому відмінку, його посаду та табельний номер;
 • в рядку «Підстава припинення трудового договору» вказується підстава розірвання трудового договору – «з ініціативи працівника, п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК »;
 • далі зазначається підстава для видання розпорядження (заява співробітника);
 • підпис директора, печатка організації;
 • формулювання «ознайомлений», дата ознайомлення і підпис працівника.

Працівника необхідно обов’язково ознайомити з документом. На його підставі вносяться записи в особову картку і в трудову книжку працівника, а також готується розрахунок в бухгалтерії. Цей документ необхідно зареєструвати в журналі реєстрації розпоряджень.

Крок 5. Оформити документ, який містить відомості, які були спрямовані в ПФР за період роботи співробітника

В останній день роботи бухгалтерія також зобов’язана видати працівникові документ, який містить відомості, спрямовані в ПФР за період роботи співробітника (п. 2-2.2 ст. 11 Федерального закону від м № 27-ФЗ «Про індивідуальному (персоніфікованому) обліку в системі обов’язкового пенсійного страхування »).

Спеціальних форм для передачі таких відомостей працівнику не передбачено, тому орієнтуватися слід на форми, затверджені ПФР для подання відповідних відомостей відомству. Наприклад, форма СЗВ-М (затв. Постановою Правління ПФР від м № 83п), розділ 6 форми РСВ-1 ПФР (додаток № 1 до постанови Правління ПФР від м № 2п) і ін.

Виплати та компенсації

Розміри виплат в 2019 році фіксуються статтею 140 ТК. У ній зазначено, що працівник повинен отримати в незаперечному розмірі належні йому грошові кошти.

Працівникові в день звільнення покладаються такі виплати:

 • Заробітна плата з дати останньої її видачі.
 • Компенсація за належні дні відпустки, незалежно від терміну його давності.
 • У разі, якщо в договорі обумовлено вихідну допомогу, – то його потрібно також відшкодувати.

Якщо працівник звільняється у зв’язку з відходом в армію – то йому також належить посібник, розмір якого обговорено в 178 статті ТК.

Крок 9. Зробити запис в трудову книжку і видати її

Запис в трудову книжку про заснування і про причини припинення трудового договору повинна проводитися в точній відповідності з формулюваннями ТК або відповідного закону (ч. 5 ст. 84.1 ТК). Виглядати вона повинна так:

 • спочатку вказується її порядковий номер;
 • потім дата звільнення;
 • потім прописується причина звільнення з посиланням на відповідний пункт, частину та статтю ТК: «Трудовий договір розірвано з ініціативи працівника, п. 3 ст. 77 ТК «;
 • на закінчення заповнюються найменування документа, на підставі якого вноситься запис – найчастіше це наказ про припинення трудового договору, його дата і номер.

Цей запис засвідчують підпис співробітника відділу кадрів і звільняє працівника, а також печатка організації (п. 35 Постанови Уряду від м № 225 «Про трудові книжки»).

Видати співробітнику трудову книжку роботодавець також зобов’язаний в останній день роботи (ч. 4 ст. 84.1 ТК).

скасування наказу

Буває так, що ваш працівник подає заяву на звільнення за два тижні, як і належить. За цей час ви встигаєте оформити наказ на його звільнення і затвердити його, а працівник передумує звільнятися і відкликає свою заяву. Буває і так, що при відновленні співробітника на роботі потрібно скасувати наказ про звільнення.

Якоїсь уніфікованої форми для документа про скасування наказу про звільнення немає.

Зразок такого наказу можна сказати тут .

Всі зазначені накази повинні зберігатися в архіві 75 років .

видання наказу

У більшості організацій наказ про розірвання трудового договору з працівниками складається співробітником кадрової служби. У невеликих фірмах обов’язок складання найчастіше покладають на кого-небудь з бухгалтерії. При необхідності його може оформити і директор компанії.

факт

Наказу про звільнення за власним бажанням зразок можна знайти тут .

prikaz-o-prekrashchenii-trudovogo-dogovora

Дані з наказу переносяться до особової картки працівника, а також його трудову книжку, де вони повинні завірятися печаткою компанії.

Термін зберігання наказу, як і будь-який інший архівної кадрової документації – 75 років.

Крок 8. Провести з працівником розрахунок

В останній день роботи бухгалтер повинен видати співробітникові заробітну плату за відпрацьований час, компенсацію за невикористану відпустку, якщо вона йому належить, і зробити інші виплати (ч. 4 ст. 84.1, ст. 140 ТК). Якщо співробітник в день звільнення не працював, то відповідні суми повинні бути виплачені йому не пізніше наступного дня після пред’явлення їм вимоги про розрахунок.

При цьому варто мати на увазі, що позбавлення працівника премії в зв’язку з його звільненням за власним бажанням може бути розцінено як дискримінація (визначення Київського міського суду від № 4г-2201/14).

Чи не підписують заяву. Що робити

Досить поширена практика, коли людина захотіла змінити фірму з тих чи інших причин, а йому починають вставляти палиці в колеса: «немає директора на місці», «давайте, я потім підпише» і т.д. А через деякий час відмовляють з формулюванням «нікому працювати», «я не даю згоди на твоє звільнення». Деякі настільки безчесні, що можна почути відповідь «я не бачив вашої заяви» та інше.

Щоб уникнути цих чи інших проблем, досить вчинити по одному з двох сценаріїв:

 1. Написати письмову заяву та зареєструвати його у секретаря або іншого уповноваженого на це особи.
 2. Надіслати рекомендований лист.

Швидше буде перший варіант, тому що двотижневий термін почнеться на наступний день після реєстрації. Роботодавець не зможе потім заявити, що «не бачив і не знав». Обов’язок секретаря або іншого уповноваженого на це особи в найближчий термін повідомити начальство.

З варіантом відправки через сервіс «Пошта України» все буде трохи довше. Двотижневий термін почнеться з наступного дня, коли роботодавець отримав лист, а не з моменту відправки. Коли заяву дійшло до адресата, буде вказано в повідомленні, а значить, співробітник буде знати точну дату отримання.

Після цього директору доведеться відпустити працівника. П.3 ст. 77 ТК це зробити зобов’язує.

Чи можна скасувати наказ керівника про звільнення

Скасування раніше виданого наказу можлива за бажанням:

 • роботодавця – якщо керівник передумав звільняти винного працівника, обравши інший варіант покарання або відпала необхідність в скороченні;
 • працівника – якщо розпорядження про звільнення з компанії за власним бажанням вже видано, зразок обхідного листа виданий працівникові на руки, але залишати насиджене місце він передумав.

В обох випадках кадровику доведеться скасовувати «звільнювальні» наказ. Причиною для анулювання документа буде той факт, що працівник забрав свою заяву.

Щоб оформити наказ, який скасовує наказ на звільнення, доведеться або завантажити відповідний бланк, або скласти це документ самостійно у вільному форматі. У документі у всякому разі необхідно:

 • вказати найменування організації і дату видання наказу;
 • послатися на попередній наказ про розрив ТД;
 • прописати причини скасування письмового розпорядження, наприклад, бажання працівника продовжувати трудові відносини з компанією.

Якщо передумав – що робити

Такі випадки також нерідкі. Причини бувають різні: не домовилися на новому місці роботи, директор зрозумів, що співробітник дійсно хоче піти, і поліпшив умови праці та багато іншого.

Щоб скасувати вже віддане заяву, необхідно написати і також офіційно зареєструвати за всіма правилами нове. Якими б хорошими, як здавалося співробітнику, не були б відносини між ним і роботодавцям, важливо знати головне правило: заяву про відмову від звільнення необхідно здати офіційно, тобто в письмовому вигляді через секретаря або поштою.

zayavlenie-na-otzyv-zayavleniya-na-uvolnenie

Для чого це потрібно

Нерідкі випадки, коли роботодавець не проти такого звільнення. Але підстав зробити це самому в нього не було. І тут сам працівник приносить таку заяву на звільнення за п. 3 ст. 77 ТК.

Потім через якийсь час співробітник заявляє, що передумав. Директор, знаючи законодавство, з радістю на обличчі говорить, що «все зрозумів, працюй далі».

Після закінчення двотижневого терміну з моменту написання заяви видається наказ про звільнення відповідно до п.3 ст.77 ТК – за власним бажанням.

Йти до суду марно. Юридично директор все зробив правильно. Тут спрацював один із принципів права: «Більшість моральних принципів стають юридичними нормами, але не всі».

При відмові від заяви за власним бажанням є один дуже важливий нюанс. Якщо з моменту подачі звільнення співробітника до його відмови іншій людині відправили письмове запрошення про прийняття на цю посаду, то скасувати його вже буде неможливо.

Тут закон буде на боці майбутнього працівника, тобто того, хто вже був запрошений. Оскільки тепер ніхто не має права йому відмовити в працевлаштуванні.

Тому необхідно добре все зважити перед тим, як писати заяву про звільнення. Бувають випадки, коли мобратной дороги вже немає.

Що робити, якщо примушують звільнитися

Трапляються ситуації, коли роботодавець намагається змусити працівника на звільнення за власним бажанням. Причин на те може бути безліч: від особистої неприязні, до небажання виплачувати компенсаційні суми при скороченні.

Як і у випадку з небажанням прийняття заяви, дані дії відносяться до протиправних.

Розірвання трудового договору з боку роботодавця може базуватися тільки на підставах, які вказуються в 81 статті ТК.

Тому, швидше за все, якщо начальник спробував натякнути на «власне бажання» – то велика ймовірність того, що на звільнення у нього немає ніяких законних підстав.

Коли працівник відчуває тиск з боку начальства, а також часто чує прохання про звільнення за власним бажанням, він має повне право на звернення до трудової інспекції.

Туди потрібно написати заяву на протиправність дій роботодавця. Для кращого ефекту рекомендується прикласти будь-які докази, наприклад, аудіо або відеозапис.

У разі, якщо незаконне звільнення вже вироблено – то для відновлення своїх прав можна сміливо звертатися до суду.

Related posts

Leave a Comment